Đầu bịt ống thep 50x50 có tăng chỉnh

Đầu bịt ống thep 50x50 có tăng chỉnh

0₫

Mô tả

Đầu bịt ống 50x50 có tăng chỉnh M10

Đầu bịt thường được sử dụng cho ống thép có độ dày 0.8mm đến 1.4mmm

 Đầu bịt ống thep 50x50 có tăng chỉnh