Đầu bịt ống thép 30x30 có tăng chỉnh

Đầu bịt ống thép 30x30 có tăng chỉnh

0₫

Mô tả

Bịt đầu ống thép có tăng chỉnh M8

Ứng dụng:

thường sử dụng cho khung bàn, giá kệ bằng ống thép 30x30

 Đầu bịt ống thép 30x30 có tăng chỉnh